Yökerhon strobo-ohjaus prototyyppi joystickillä

Projektin tarkoituksena oli toteuttaa Arduinosta ja kahdesta muusta komponentista jokin toimiva asia. Kyseessä on Tero Karvisen Prototyypin rakentaminen kurssi. Saimme komponenteiksi Keyes_Sjoys ilotikun (joystick) sekä muutaman ledin.

Päädyimme tekemään simuloidun yökerhon valonohjauslaitteen jolla ohjataan strobo-ledejä.
Joystickin Y-akselilla kytketään led 1 ja/tai led 2 päälle ja pois.
X-akselilla säädetään valojen vilkkumisnopeutta.

arduino

Koodin voi myös lukea Bitbucketista

 int led1 = 7;
 int led2 = 6;
 int joyPin1 = 0;
 int joyPin2 = 1;
 int x = 0;
 int y = 0;
 bool led1Status = 0;    // Onko kytketty vai ei
 bool led2Status = 0;
 int blinkTimer = 500;   // Miten nopeasti vilkutetaan

 void setup() {
 pinMode(led1, OUTPUT);
 pinMode(led2, OUTPUT); 
 Serial.begin(9600);
 }


 void loop() {
 // Luetaan joystickin asento (0-1024)
 x = analogRead(joyPin1);  
 delay(10);
 y = analogRead(joyPin2);  

 // Sytytetään/sammutetaan ledejä mikäli joystick ylhäällä tai alhaalla
 if(y>700){
   led1Status = switchStatus(led1, led1Status);
 }
 
 if(y < 300){
   led2Status = switchStatus(led2, led2Status);
 }

 // Listätään/vähennetään vilkkumisnopeutta mikäli joystick sivuilla
 if(x>700){
   decreaseSpeed();
 }
 if(x < 300){
  increaseSpeed();
 }

 // Vilkutetaan ledejä aiemmilla parametreilla
 if(led1Status){
  digitalWrite(led1, HIGH);
 }
 if(led2Status){
  digitalWrite(led2, HIGH);
 }
 delay(blinkTimer);
 digitalWrite(led1, LOW);
 digitalWrite(led2, LOW);
 delay(blinkTimer);
 }


void decreaseSpeed(){
 blinkTimer = blinkTimer + 50;
 Serial.print("Less speed: ");
 Serial.println(blinkTimer);
}

void increaseSpeed(){
 blinkTimer = blinkTimer - 50;
 if(blinkTimer < 51){
  blinkTimer = 50;
 }
 Serial.print("More speed: ");
 Serial.println(blinkTimer);
}

bool switchStatus(int led, bool ledStatus){
  if(ledStatus){
   digitalWrite(led, LOW);
   Serial.print("Led ");
   Serial.print(led);
   Serial.println(": off");
   return 0;
  }else{
   digitalWrite(led, HIGH);
   Serial.print("Led ");
   Serial.print(led);
   Serial.println(": on");
   return 1;
  } 
}Kim Salmi & Antti Stenmantunn.us

You are welcome to kopimi (copyme) and play with it as much as you like!